Timeline
Ова интернет страница је организована уз финансијску подршку Европске уније. За садржај ове интернет странице је одговоран искљчиво Универзитет у Сегедину / град Морахолом / општина Ада / Агенцијa за развој Општине Темерин / Регионална развојна агенција Бачка и садржај овог документа не одражава званично мишљење Европске уније и/или Директората.
www.hu-srb-ipa.com